2020-09-28

Externa nyheter

Tidiga investerare kämpar med lönsamheten

Den tekniska utvecklingen har skenat inom förnyelsebar energi. Vindkraftverk som byggdes för tio år sedan har dubbelt så höga driftkostnader som de som byggs idag. De som äger äldre vindkraftverk i vindkraft sitter i en svår sits med höga utgifter och låga intäkter.

Tomas Hallberg arbetar på branschorganisationen Svensk Vindenergi. Han ser positivt på den snabba utvecklingen inom produktionen av förnyelsebar el.

– Vi har redan nått utbyggnadsmålet, tio år i förtid.

Men många av de som äger äldre vindkraftverk har nu svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Investerade man för tio år sedan har man en hög produktionskostnad som inte täcks av elpriset, då behöver man stöd av elcertifikat.

Hör inslaget från SVT.