2012-05-24

Externa nyheter

Tidigt inflytande viktigt vid vindkraft

Vindkraft ger förnybar elproduktion. Samtidigt påverkas människors livsmiljö. Därför är det nödvändigt att tidigt i planeringen använda metoder där medborgarnas inflytande tillvaratas. Det framgår av en rapport inom kunskapsprogrammet Vindval.

Läs hela