2021-06-14

Externa nyheter

Tillsätt en skogsberedning för att bromsa polariseringen

Håkan Buskhe och Göran Persson: Förändringar av svensk skogspolitik måste ske i en noggrann och brett förankrad process.

Riksdagens partier bör tillsätta en parlamentarisk skogsberedning. Annars riskerar polariseringen i den intensiva debatten om skogen att öka tills all möjlighet till samsyn har försvunnit. Det vore den verkliga tragedin.

Läs mer: https://www.dn.se/debatt/tillsatt-en-skogsberedning-for-att-bromsa-polariseringen/