2014-09-02

Externa nyheter

Tillstånd för vindkraftverk i Seglora

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu tillstånd till uppförandet av fem stycken 192 meter höga vindkraftverk i trakten kring Seglora, omkring en halvmil väster om Viskafors i Borås kommun.

Läs hela