2011-08-18

Externa nyheter

Tillstånd klara för vindkraftsparker

Tre av de sex planerade vindparker som Statkraft SCA Vind AB vill bygga i Jämtland och Västernorrland har nu vunnit laga kraft. De vindparker som nu står inför detaljprojektering innebär cirka 100 vindkraftverk med en samlad effekt på cirka 250 MW.

Läs hela