2014-06-17

Externa nyheter

Tillstånd klart för Vattenfall för ny vindkraftspark i Storbritannien

Vattenfall och ScottishPower Renewables har erhållit tillstånd att bygga den havsbaserade vindkraftsparken East Anglia ONE utanför Englands östkust. Vindkrafstparken kommer att producera el till cirka 820 000 hushåll.

Läs hela