2019-05-09

Externa nyheter

Tillväxten i förnybar energi har stannade av under 2018

Tillväxten av ny förnybar energikapacitet på global nivå har stannat upp efter nästan två decennier av stark ökning. Under 2018 installerades lika mycket ny förnybar energikapacitet som 2017, enligt statistik från Internationella Energimyndigheten, IEA.

IEA menar att den avmattade tillväxten väcker oro kring möjligheten att nå de långsiktiga klimatmålen. Under 2018 ökade kapaciteten från solenergi, vind- och vattenkraft, bioenergi och andra förnybara källor med runt 180 GW – samma nivå som året innan.

Det motsvarar endast runt 60 procent av den ökning som krävs varje år för att nå de långsiktiga klimatmålen. IEA:s analyser visar att den förnybara energin behöver växa i genomsnitt med 300 GW per år mellan 2018 och 2030…

Läs hela artikeln i Dagens industri.