2019-10-09

Externa nyheter

Tio förslag för att avhjälpa elbristen

Nyligen samlades 100 deltagare från näringsliv, kommuner, myndigheter och energibranschen för att diskutera hur den svenska bristen på nätkapacitet kan lösas. På måndagen överlämnas en lista med förslag till regeringen, skriver sex företrädare för nätverket Samling för nätkapacitet.

Läs debattartikeln i Dagens industri.