2011-06-28

Externa nyheter

Tio tips för ett elsnålare Sverige

Så här kan vi ersätta alla våra kärnkraft-gas-kol- och oljekraftverk i Sverige. Jag inbjuder Ny Tekniks läsare att hjälpa till med listan. Kom in med fler förslag men kriteriet är att de skall vara lönsamma, det vill säga betalda inom halva sin livstid och inte fordra skattesubventioner. Det ropas ofta på ny forskning och det behövs också men först och främst skall vi använda det vi redan kan och vet. Lösningarna finns det är bara att utnyttja dem. Dessa tio åtgärder fordrar inga skattepengar och alla är lönsamma (med rimliga lönsamhetskrav), hävdar energikonsulten Lennart Asteberg.

Läs hela