2020-03-06

Externa nyheter

Tomas Kåberger: 2020 året då förnybar el går om kärnkraften

Det finns inte tid för tekniknostalgi. När sol och vind redan ger den billigaste elen kommer termisk elproduktion aldrig få den roll den tidigare haft, skriver Tomas Kåberger, professor på Chalmers, i en debattartikel.

Med data från tre fjärdedelar av världens el för 2019, går det att säga med god säkerhet att 2019 var det första året på länge som världens elkonsumtion ökade medan den fossila elproduktionen minskade.

Förnybar elproduktion har tagit marknadsandelar i flera år. Men det vara bara efter finanskrisen för tio år sedan som fossila elproduktionen minskade, men då därför att den totala elproduktionen minskade.

Läs debattartikeln från Miljö & Utveckling