2015-02-09

Externa nyheter

Tomas Kåberger: Året när världens energiproblem visade sig möjliga att lösa

År 2014 börjar se ut som året när världens ener­gi­pro­blem visade sig möjliga att lösa. Kina minskade förra året el­pro­duk­tio­nen med fossila bränslen med nästa 30 TWh och ökade el­pro­duk­tio­nen från förnybar energi med över 200 TWh. Kina var ett av de få länder där kärn­kraf­ten ökade, den ökade dock inte med lika många TWh som vind­kraf­ten även om de 14,7 TWh kärn­kraf­ten gav var större än ökningen av solel som bara var 14,6 TWh.

Läs hela