2015-02-18

Externa nyheter

Tomas Kåberger: Förnybart växer snabbt i Japan

Sedan katastrofen i Fukushima 2011 och stängningen av landets kärnreaktorer har energikrisen lösts tillfälligt genom att starta nedlagda gaskraftverk och kraftigt öka importen av olja, gas och kol. Japan har alltjämt Asiens högsta energipriser.

Läs hela