2011-08-15

Externa nyheter

Tomas Kåberger hjälper Japan med utveckling av förnybar energi

Generaldirektör Tomas Kåberger lämnar Energimyndigheten och blir styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation.

– Japan har stora utmaningar och starka drivkrafter att lyckas. Därför vill jag gärna åta mig detta uppdrag, och har bett regeringen om entledigande från min tjänst på Energimyndigheten, säger Tomas Kåberger.

Läs hela