2016-03-15

Externa nyheter

Toyota inkorporerar vindkraft

Toyota Partners har tidigare fått kritik för deras tillverkning av vätgas till bränslet för bränslecellsbilar då den inte är ren eftersom det krävs fossila bränslen under processen.

Läs hela