2018-09-28

Externa nyheter

Trafikverket går över till förnybar el

Från och med 2018 använder Trafikverket bara förnybar el. Det gäller allt från elfärjor och signalanläggningar, till tunnelventilation, vägbelysning och kontorslokaler. Trafikverkets årliga förbrukning är cirka 0,4 TWh.

Trafikverket har sedan första januari 2018 gått över till förnybar el. Med ändringen förväntas elkostnaden öka med en procent, eller 5 miljoner kronor. Samtidigt försvinner Koldioxidutsläppen från elförbrukningen helt. De har tidigare varit på 132000 ton per år.

– Med den mix av el vi haft innan har bara vägbelysningen genererat 28000 ton koldioxid årligen. Men från och med 1 januari i år är det noll koldioxidutsläpp för hela Trafikverket, säger Lars Johansson som jobbar på Elgruppen på Trafikverket.

Läs hela artikeln här.