2018-11-26

Externa nyheter

”Trånga elnät kommer att stå Sverige dyrt”

Kapacitetsbrist i elnäten riskerar att bli en flaskhals som hindrar klimatomställning och tillväxt. Den samhällsekonomiska förlusten kan stiga upp till 150 miljarder per år till år 2030 om inte kapacitetsbristen åtgärdas, skriver flera debattörer.

Elnäten ska räcka till nya bostäder, vindkraftverk, solceller, elbilar, datahallar, batterifabriker och nya eldrivna processer i industrin. El produceras visserligen i tillräcklig mängd inom Sverige, eller kan importeras, men elnäten har inte kapacitet att föra elen vidare dit den behövs.

För Svenska kraftnät som har hand om det svenska stamnätet är kapacitetsbrist en av de viktigaste frågorna. Upp emot 100 miljarder kronor ska satsas på riksnivå till år 2040 för att modernisera elnätet. Svenska kraftnät för till exempel dialog med 26 kommuner om att säkra Stockholms framtida behov av el. Först år 2027 beräknas Stockholm få ytterligare kapacitet. Inte ens i dag går det alltså att ta för givet att det finns utrymme i elnäten.

Läs hela debattartikeln i SvD.