2012-08-17

Externa nyheter

Trångt i elnäten

Det finns en rad flaskhalsar i elnätet som kan bromsa vindkraftsutbyggnaden – och det är långa planeringstider om stamnätet ska byggas ut.

Läs hela