2017-11-06

Externa nyheter

Transformatorstation byggs vid Högkölens vindkraftpark i Ljusdal

Högkölens vindpark kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total effekt på 65 megawatt och en förväntad årsproduktion på cirka 244 gigawatttimmar. För att förbättra överföringen över långa sträckor ska en transformatorstation, där spänningen ökas, byggas i anslutning till vindkraftverken.

Läs mer här