2020-01-15

Externa nyheter

Transportsektorn och vindkraften ökade andelen förnybar energi i Sverige

Andelen förnybar energi i Sverige ökade från 54,2 procent under 2017 till 54,6 procent 2018 vilket är den högsta andelen hittills. Ökningen beror främst på en större användning av förnybara bränslen i transportsektorn samt en ökad vindkraftsproduktion. Det visar den femte rapporten om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklats under 2017 och 2018.

I december 2019 publicerades Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi. Generellt ses en fortsatt uppåtgående trend för den övergripande andelen förnybar energi.

Läs nyheten från Energimyndigheten.