2012-06-26

Externa nyheter

Trasig elkabel ger vindkraftsförlust

Avbrottet på el-kablen mellan Gotland och fastlandet har gjort att den gotländska vindkraftsnäringen förlorat över fem miljoner kronor i uteblivna intäkter när de inte kunnat leverera el till fastlandet under över en månad, och de ifrågasätter om Vattenfall gjort sitt allt för att laga kabeln fort.

Läs hela