2018-06-27

Externa nyheter

Tre av fyra vindkraftverk får nobben – satsning hotad

Sveriges åtaganden att skydda samekulturen går tvärtemot landets planer på en kraftigt utbyggd vindkraft. Nu äventyras hela satsningen efter en färsk dom i Mark- och miljööverdomstolen, anser branschföreningen Svensk Vindenergi.

– Som det ser ut nu vet vi inte var i den norra delen av Sverige det går att få tillstånd för vindkraftverk, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Tryckt version:

SvD Näringsliv 2018-06-27

SvD Näringsliv 2018-06-27

SvD Näringsliv 2018-06-27

SvD Näringsliv 2018-06-27.

Läs mer här.