2016-11-29

Externa nyheter

Tre vindparker till havs kan försörja hela Gävleborg

Vindparker längst ut i Gävlebukten som tillgodoser hela Gävleborgs behov av elektricitet. En miljardsatsning som ter sig nästan utopisk. Men Mattias Wärn kallar sig optimistisk realist. – Grön näringslivsutveckling i kombination med grön hållbarhet. Vilket fint globalt exempel Sverige skulle kunna bli!

De jämna vindarna till havs gör den här vindkraften mer pålitlig än den landbaserade. Svea Vind Offshore har även pekat ut områden söder om Stockholm; Långgrund utanför Nyköping och Almagrundet och Södra Landsort. I de två senare avvaktar dock företaget att gå vidare. – Det är ett stort pussel att lägga men jag har hela tiden kunnat behålla min optimism. Om jag måste tippa tror jag att det kan börja snurra någon gång mellan 2020 och 2022 med tyngdpunkten på det senare. Det här skapar jobb, gröna jobb, och på sikt ett hållbart samhälle. Sverige kan mycket väl bli världens första fossilfria land, säger Mattias Wärn.

Läs mer här