2014-03-05

Externa nyheter

Tredje kabeln dras till Stenkumla

Geab vill bygga en ny elnätstation i Stenkumla. Stationen är en förutsättning för att den planerade tredje elkabeln mellan fastlandet och Gotland ska kunna tas i bruk.

Läs hela