2012-10-29

Externa nyheter

Trender och konflikter i svenska fjällen undersöks

Forskarna Peter Fredman och Sandra Wall-Reinius har tillsammans med kollegorna på turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet tilldelats 8,2 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Detta för att analysera trender och konflikter i den svenska fjällvärlden.

Läs hela