2016-08-29

Externa nyheter

Trögt för vindkraft i Östergötland

Det går trögt för vindkraften i Östergötland. Mellan 2008 och 2013 ökade den rejält men sen dess har utbyggnaden kommit av sig, produktionen av vindkraftsel har till och med minskat något de senaste två åren.

Läs mer