2018-08-22

Externa nyheter

Trump drar tillbaka Obamas största klimatreform

Trumpadministrationen presenterade i dag nya utsläppsregler som innebär att en av företrädaren Barack Obamas största klimatreformer rivs upp, skriver Politico.

2015 införde Obamaadministrationen en reform som reglerade hur mycket koldioxidutsläpp som tillåts vid amerikanska kolkraftverk. Syftet var att ställa om den amerikanska energiproduktionen – från kolkraft till naturgas, vindkraft och solenergi.

Trumps förslag innebär att delstater har mycket större frihet att fortsätta använda kolkraft, och att de till och med har möjlighet att ansöka om att få dispens från regelverket, skriver Politico.

Läs mer här.