2016-03-11

Externa nyheter

Tuffa tider för elproducenterna – rapport Sweco

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden mars 2016:

  • En avtagande svensk vindkraftsutbyggnad.
  • Många kraftproducenter får inte täckning för sina rörliga kostnader.
  • Dagens låga elpriser resulterar i att investeringsbeslut blir allt tuffare för elproducenterna

Läs hela