2017-02-07

Externa nyheter

Tuffa utmaningar för vindkraften på Gotland

Utbyggnaden står och stampar mycket på grund av att man väntar på den nya fastlandskabeln. Senaste prognosen från Svenska Kraftnät är att den kan vara klar tidigast år 2021. Först då kan utbyggnaden sätta fart igen, tror Andreas Wickman. – Alla väntar på den nya kabeln. Med den nuvarande kabeln kan vi som mest exportera 150 megawatt till fastlandet, vilket begränsar den totala effekten vindkraft på Gotland till knappt 200 MW. Den nya kabeln gör det möjligt att bygga ytterligare 400 MW på ön, dvs 100 till 150 nya verk, säger han.

Läs mer här