2013-09-06

Externa nyheter

Tung transport till Markbygden

Den 15 september beräknas den 300 ton tunga transformator som ska placeras vid vindkraftsparken i Markbygden komma med Marine Groups pråm till Piteå. Transformatorn kommer med lastbåt i Norrköping den 9 september. Sedan lastas den på en pråm som dras upp av oss till Sandholmen. Väder och vind kan spela in, men vi räknar med att pråmen ska anlöpa Sandholmen 15 september, säger Billy Henriksson vid Marine Group.

Läs hela