2016-01-27

Externa nyheter

Turbinbladsmarknaden kan växa med 17 procent 2015-2019

ResearchMoz.us har lanserat en ny marknadsforskningsstudie med titeln “Global Wind Turbine Rotor Blade Market 2015-2019: Global Market Research, Analysis, Shares, Size, Trends, Growth, Forecast”. Enligt rapporten ska den globala turbinbladsmarknaden expandera med en årlig tillväxt på 17 procent under perioden mellan 2015 och 2019.

Läs hela