2016-09-27

Externa nyheter

Turbintornsmarknaden väntas minska till 2020

På grund av sjunkande kostnader, minskad kapacitetsutbyggnad och ökad tornhöjd väntas turbintornsmarknaden minska till 2020.

Läs hela artikeln på vindkraftsnyheter.se