2011-11-24

Externa nyheter

Turister positiva till vindkraft

Turisterna som besöker kommunerna runt Siljan är positva till om det byggs fler vindkraftverk. Det visar en enkät som siljanskommunerna låtit göra. Tusen turister har svarat på enkäten och 80 procent säger att de är positiva till vindkraft. Dessutom svarar nio av tio att de fortfarande kommer vilja åka till Siljansområdet även om det byggs fler vindkraftverk.

Läs hela