2013-10-14

Externa nyheter

Två av tre klimatmål på banan

EU-länderna är på god väg att nå två av tre mål i unionens klimat- och energipaket och uppfyller även det de utlovat i Kyotoprotokollet. Men energieffektiviseringen är det sämre med, konstaterar miljömyndigheten EEA.

Läs hela