2018-09-03

Externa nyheter

”Två skäl talar mot kärnkraften som lösning”

Pershagen och Weitman skriver i SvD 29/8 att det finns en beröringsskräck för kärnkraften när det gäller hur klimatfrågan ska hanteras. Kärnkraften har mycket riktigt mycket låga utsläpp av växthusgaser, och ska därför på allvar övervägas, i det håller vi med författarna.

Vi menar dock att det finns två skäl som talar mot kärnkraft som en central lösning på klimatfrågan:

För det första. Kostnaden för att bygga kärnkraft i Europa har ökat över tid, bland annat på grund av ökande säkerhetskrav, medan kostnaden för att bygga sol- och vindkraft dramatiskt har sjunkit de senaste tjugo åren. I ljuset av detta behöver Pershagen och Weitman uppdatera sin uppfattning att ett förnybart elsystem är ”ekonomisk orealistisk” och ”fantasifoster”. Snarare visar analyser att med en kombination av klok placering av vind och solceller, transmission mellan regioner, vattenkraft, bioenergi och lager kan ett nästan helt förnybart och driftsäkert elsystem byggas till relativt låg kostnad. Koldioxidinfångning från fossila bränslen och bioenergi kan också spela en roll.

Läs artikeln här.