2012-12-13

Externa nyheter

Två tredjedelar av Sverige laserscannade till nya höjdmodellen

Klimatet förändras, snabbare än vi hittills trott har forskare nyligen kunnat visat. Därför tar Lantmäteriet på regeringens uppdrag fram en ny nationell höjdmodell. Höjddata, det vill säga information om markytans höjd. Även om målet med höjdmodellen är att bidra i klimatarbetet, finns en uppsjö av användningsområden. Höjddata används vid planering av bebyggelse, vägar, master, vindkraftsparker och i olika infrastrukturprojekt. Läs hela