2013-02-28

Externa nyheter

Två veckor kvar för att ansöka om stöd från Nätverket för vindbruk

Den 18 mars är sista dagen att ansöka om stöd för projekt inom Nätverket för vindbruk. Totalt utlyses fem miljoner kronor av Nätverkets medel för detta år. Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids. I denna omgång kommer Energimyndigheten att prioritera ansökningar om projekt inom områdena lokal nytta, elnätsfrågor och uppföljning och kontrollprogram av drifttagna vindkraftsparker.

Läs hela