2015-09-23

Externa nyheter

Tvärstopp för svensk vindkraft

Inte ett enda nytt vindkraftverk beställdes under årets andra kvartal. Statistiken för det tredje kvartalet är inte klar ännu, men Svensk Vindenergi ser ingen större förändring.Vi känner bara till ett enda investeringsbeslut, årets nedgång är drastisk, säger Mattias Wondollek, som är analytiker på branschorganisationen.

Läs hela