2011-04-18

Externa nyheter

Tvinga inte fram nya vindkraftverk

På GT debatt skriver Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Christer Akej (M):
Under senare tid har det kommunala vetot mot vindkraftverk debatterats kraftigt i media. För oss moderater är det kommunala självstyret en självklarhet. Detta gäller givetvis också när frågan om att uppföra vindkraftverk i en kommun seglar upp.
Ingen skall kunna tvinga fram nya vindkraftverk i någon kommun. Därför krävs det att de som vill investera i vindkraftverk i en kommun tar initiativ för att motverka konflikter och startar en dialog med lokalbefolkningen.

Läs hela