2011-09-08

Externa nyheter

Tysk avveckling skapar svenska jobb

Att det skapas nya jobb i Västerås när det är i Tyskland som man storsatsar på vindkraft är ett exempel på hur en energiomställning kan ge mängder av nya gröna arbetstillfällen. Miljöteknikbranschen är den sektor med absolut störst potential för att skapa nya jobb.

Läs hela