2019-01-08

Externa nyheter

Tysk el nu mer grön än svart

För första gången kommer nu en större del av Tysklands elproduktion från förnybara källor än från kolkraft, en milstolpe i den komplicerade tyska energiomställningen.

Tyskland har ögonen på sig i energi- och miljökretsar för sitt radikala beslut att lägga om energisystemet, inte bara bort från fossilbränsle utan även från kärnkraft. Det senare beslutades efter haveriet i japanska Fukushima 2011.

Under de första åren av kärnkraftsavveckling mötte energiomställningen kritik för att gynna kol, eftersom de gröna källorna inte hann utvecklas tillräckligt snabbt, och därmed öka koldioxidutsläppen.

Men år 2018 gick förnybara källor för första gången om kolet i den tyska elproduktionen, visar nya siffror från forskningsorganisationen Fraunhofer, som Reuters tagit del av.

Drygt 40 procent av elproduktionen kom förra året från förnybara källor, medan 38 procent kom från kol.

Så sent som år 2010 var andelen förnybart i elproduktionen bara 19 procent. Det är alltså en dryg fördubbling på åtta år.

Tysklands mål är att 65 procent av energin ska komma från förnybara källor år 2030.

Läs hela artikeln i DN.