2017-04-11

Externa nyheter

Tysk transportfirma blir eldriven

Tyska transportföretaget Hermes ska elektrifiera sin fordonsflotta. 2020 ska 1 500 fordon vara i drift. Den elektrifierade fordonsflottan kommer enbart att använda sig av el från förnybara energikällor.

 

Läs mer här.