2017-10-13

Externa nyheter

Tyskland missar sitt klimatmål för 2020

Tyskland hade för avsikt att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till år 2020. Men enligt ett nytt meddelande från Tysklands federala miljöministerium (UBA) kommer detta sannolikt inte att uppnås.
Den tyska regeringen strävar fortfarande efter att minska klimatskadliga utsläpp 40 procent under 1990-års nivå. Men enligt interna beräkningar som nyligen skickades till tidningen Süddeutsche Zeitung (SZ) ser det ut som om landets kolkraftsverk och smutsiga diesel kommer att förstöra regeringens ambitiösa planer.

Läs mer här