2016-06-22

Externa nyheter

Tyskland saktar ner energiomställningen

Nyligen slutförhandlade den tyska regeringen om detaljerna i en lag som kommer att bära beteckningen EEG 2016 (lagen om förnybar energi). Ett stort antal av energibranschens kommentatorer ställer sig tveksamma till denna uppdaterade lag.

Läs mer