2011-04-14

Externa nyheter

Tyskland: Storskalig vindkraftsutbyggnad kan ersätta kärnkraften

Rapport från Bundesverband WindEnergie: En snabbavveckling av den tyska kärnkraften kan leda till en betydligt större vindkratsutbyggnad än vad man tidigare har trott. 

Tyskland kan få 65 procent av sitt elbehov från landbaserad vindkraft genom att två procent av landets yta tas i anspråk. Detta enligt en rapport från det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer.  Bara potentialen för den landbaserade vindkraften är tillräcklig för att ersätta all tysk kärnkraft och fasa ut ett stort antal kolkraftverk.

Läs hela rapporten