2011-07-05

Externa nyheter

Tysklands ambassadör: Avveckling av kärnkraften öppnar för massiv utbyggnad av vindkraften

Genom att överge kärnkraften skapas incitament för en klimatvänlig energiförsörjning bland annat genom en massiv utbyggnad av vindkraften, skriver Tysklands ambassadör Joachim Rücker.

Läs hela