2020-12-10

Externa nyheter

Tysklands och Norges energimarknader samanlänkas via NordLink-projektet

Sammanlänkningen av Tysklands och Norges energimarknader stöttar Europas energisystem och samhället, genom tillgång till förnybar energi som kan försörja upp till 3,6 miljoner hushåll.

Hitachi ABB Power Grids meddelar idag att NordLink-projektet spänningsatts. NordLink är en 62,3 mil lång HVDC-länk (high-voltage direct-current) som för första gången sammanlänkar de tyska och norska energimarknaderna.

NordLink är världens första HVDC Light bipolinstallation med rekordprestanda på 525 kV och 1 400 MW, närmare en fördubbling av överföringskapaciteten jämfört med tidigare system och ger en förbättring av tillförlitligheten och tillgängligheten i elnätet. Den ökade integreringen av förnybar energi från båda länderna, i kombination med användande av banbrytande teknik, stöttar den gröna energiomställningen.

Läs artikeln från Energinyheter.