2013-12-04

Externa nyheter

Tyskt fondbolag tecknar vindkraftsavtal med O2

Renewable Energy Infrastructure Fund (REIF) har tecknat förvärvsavtal om 16 MW med O2 om åtta nyckelfärdiga vindkraftverk på Mässingberget i Dalarna. Den förväntade genomsnittsproduktionen för de åtta vindkraftverken är 55 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för drygt 12 000 hushåll.

Läs hela