2018-11-19

Externa nyheter

Ukraina drar nytta av dansk energikompetens

Ukrainas nuvarande nationella handlingsplan för förnybar energi och energieffektivitet fram till 2020 och landets nya energistrategi fram till 2035 som antogs av ukrainska parlamentet i augusti 2017, drar  nytta av dansk energikompetens.

Ukrainas målsättning är att öka andelen förnybar energi till 25 procent år 2035. Energisamarbetet fokuserar på danska erfarenheter inom fjärrvärme, vindkraft, biomassa och energieffektivitet samt energitekniska exportmöjligheter. Samarbetet har bland annat lett till utformning av framtida energiscenarier, vilka visar hur Ukraina kan uppnå landets ambitiösa förnybara energimål.

Lär hela artikeln på solenerginyheter.se.