2018-11-26

Externa nyheter

Ulricehamn säger nej till vindkraft

Ulricehamns kommun säger nej till att låta Vattenfall etablera vindkraftsparker i Boarp och Stigared. Närheten till Komosse och närboendes motstånd var några faktorer som togs upp i debatten i kommunfullmäktige.

Att beslutet var svårt att fatta visade sig redan i kommunstyrelsen där man valde att inte ge fullmäktige något förslag om man skulle tillstyrka eller avstyrka Vattenfalls ansökan om att få bygga totalt 17 vindkraftverk fördelade på Boarp och Stigared med en maxhöjd på 220 meter. Vindkraftsplanen säger i dag att maxhöjden ska vara 170 meter, men att det i vissa fall går att göra undantag. Debatten handlade om huruvida Boarp och Stigared kunde bli föremål för ett undantag eller inte.

Mikael Levander (NU) sade att det är viktigt för framtiden att producera miljövänlig el, men att partiet trots det yrkar avslag på Vattenfalls ansökan. Han vägde vindkraftens globala nytta mot dess lokala effekt, men trots det väger det tyngre att man inte vill få för många undantag.

Även Roland Karlsson (C) argumenterade att det skulle bli fler undantag än beslut enligt huvudregeln om man tillstyrkte ansökan.

– Allmänheten och företagen måste kunna lita på att vi efterlever våra beslut tills vi fattar helt nya beslut, säger Roland Karlsson.

Roland Eriksson (L) talade om klimathotet.

– I det perspektivet blir det svårt att förstå motståndet mot några vindkraftverk i Grönahög, sade Roland Eriksson.

Sören Johansson (M) ville också tillstyrka ansökan och motiverade det med att ge markägarna möjlighet att få en inkomst av sin mark och att vi behöver bygga ut fossilfri elproduktion för framtiden.

Mattias Josefsson (S) refererade till hela processen kring beslutet om undantagsregeln och landade i att det enda konsekventa var att S tillstyrker ansökan.

– Ända tills i somras hade jag stöttat er som säger nej, sade Richard Hallifax (M). Men nu har jag läst på och är övertygad om att vindkraftsprojektet är OK. I kväll har jag möjlighet att göra något för jorden här i Ulricehamn.

Eva Arnesson (KD) yrkade på avslag, men nämnde att hennes partigrupp inte varit helt enig. Niklas Sunding (SD) yrkade också på avslag, medan Arne Fransson (MP) ville att ansökan skulle tillstyrkas.

– Många säger ”vindkraft är bra, men inte här”, sade han.

Lars Holmin (M) yrkade avslag. Jan-Olof Sundh (V) sade att han förstår de närboende som vill ha ett avslag, men ändå röstar för vindkraftverken. Ingemar Basth (MP) sade också att han röstar ja utifrån partiets åsikt att man ska ha hållbar energiproduktion.

Vid votering landade det i att kommunfullmäktige sade nej till vindkraftverken i Boarp med 28 nej mot 21 ja.

Publiken, som till stor del bestod av Grönahögsbor, applåderade beslutet.

När man kom till nästa ärende om vindkraftverk i Stigared var redan debatten avklarad och fullmäktige röstade nej även till Vattenfalls ansökan där.

Läs artikeln i Borås Tidning.