2012-06-25

Externa nyheter

Umeå Energi gör det lättare för kunderna att producera egen förnybar el

Nu gör Umeå Energi det lättare för privatpersoner att producera egen förnybar el.

Efter midsommar inför energibolaget nettodebitering, vilket innebär att de kunder som installerar till exempel solceller kan leverera överskottsel ut på nätet – och få avdrag på sin elfaktura.

Läs hela